Velkommen til Losje St. Olav XVI Hamar

Velkommen til Losje St. Olav XVI Hamar

Publisert av Are Simensen den 01.11.16. Oppdatert 04.11.16.
Ordensarbeidet
Selvutvikling for å bli et godt og harmonisk medmenneske oppnås gjennom aktiv deltagelse i Losjemøter og sosialt samvær mellom Brødrene. Hensynet til familien og samfunnet rundt oss er sterkt. Vår støtte og vårt utviklingsarbeid er derfor først og fremst rettet innad mot Brødrene, slik at disse skal bli en styrke for sine lokalsamfunn og sine familier.

Alt arbeide innen Ordenen foregår i respektfull tilslutning til landets lover og regler, og en binder seg ikke opp til noe som kan berøre ens egen eller familiens økonomi, ut over den medlemskontingent som Losjene har.

De fleste Ordener bygger på gamle nedarvede tradisjoner helt fra de tidlige tiders mysteriesamfunn. De fleste Ordener har til alle tider vært opptatt av kunnskap om de samfunn de lever i, og om etiske holdninger til beste for fellesskapet. 

Diskusjoner av partipolitisk karakter, eller diskusjoner om religiøse trosretninger kan skape splittelse og er derfor ikke tillatt.

Det er viktig å ha klart for seg at ordet mysterium ikke har noe med ordet "mystikk" å gjøre, slik vi vanligvis bruker det i vår dagligtale. Mystikk betyr kort og godt ukjent, og peker på de lærdommer som Brødrene tilegner seg av Ordenens Ritualer, Seremonier osv. på vei oppover i Ordenens Gradsystem.

Losjemøte - Hva gjør vi?
Vi samles hver 14 dag til Losjemøte som vanligvis følger følgende agenda.

Vi samles med er sosialt samvær, deretter et esoterisk møte som er kveldens høydepunkt.
Så har vi servering (Brodermåltid) og til slutt et ettermøte som enten er av ren sosial karakter eller som temamøter med eller uten eksterne foredragsholdere.

Videre har vi studiekvelder knyttet til den enkelte Grad.
I løpet av året besøker vi også andre Losjer og arrangerer fester.
Utover dette er det mange Brødre som velger å fordype seg i tema man synes er av interesse.
Det er opp til den enkelte hvor mye tid han ellers ønsker å benytte på Ordensarbeide.