Velkommen til Losje St. Olav XVI Hamar

Velkommen til Losje St. Olav XVI Hamar

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden. Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon. I vår Losje vil du finne åpne, vennligsinnede menn i alle aldre og med ulik bakgrunn. Medlem i Ordenen kan alle bli som har fylt 25 år, har god vandel og innehar nordisk statsborgerskap.

Les mer
Ordensarbeidet

Ordensarbeidet

Ordensarbeidet omfatter alt som gjøres i Ordenen R.H.K., alt fra de dype og grundige studier, forsøk på å forstå Symbolikk og Ritualer, til de administrative oppgaver eller gjennomføring av sosiale sammenkomster. Det er det åndelig utviklende, etiske, holdningsskapende arbeid som vektlegges gjennom deltagelse i seremonier og studier av symbolikk og ritualer.

Les mer
FAMILIEN OG BRØDRENE ER VIKTIGE

FAMILIEN OG BRØDRENE ER VIKTIGE

Det er viktig for Ordenen å presisere at medlemskapet i R.H.K. ikke skal ta Broderen bort fra familien. Vårt ønske er at den nye Broder får oppleve at Ordensarbeidet vil påvirke ham i positiv retning, slik at dette også vil gi seg gode utslag i familien.

Les mer
Egenutvikling

Egenutvikling

De fleste synes det er ønskelig og riktig å utvikle seg til å bli et litt bedre menneske eller medmenneske til nytte og glede for seg selv og sine omgivelser.

Les mer