Velkommen til Losje St. Olav XVI Hamar

Velkommen til Losje St. Olav XVI Hamar

04.11.16 11:19 av Are Simensen

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden. Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon. I vår Losje vil du finne åpne, vennligsinnede menn i alle aldre og med ulik bakgrunn. Medlem i Ordenen kan alle bli som har fylt 25 år, har god vandel og innehar nordisk statsborgerskap.

Les mer
Ordensarbeidet

Ordensarbeidet

04.11.16 11:25 av Are Simensen

Ordensarbeidet omfatter alt som gjøres i Ordenen R.H.K., alt fra de dype og grundige studier, forsøk på å forstå Symbolikk og Ritualer, til de administrative oppgaver eller gjennomføring av sosiale sammenkomster. Det er det åndelig utviklende, etiske, holdningsskapende arbeid som vektlegges gjennom deltagelse i seremonier og studier av symbolikk og ritualer.

Les mer

Kategorier