FAMILIEN OG BRØDRENE ER VIKTIGE

Publisert av Are Simensen den 04.11.16.

Det er viktig for Ordenen å presisere at medlemskapet i R.H.K. ikke skal ta Broderen bort fra familien.
Vårt ønske er at den nye Broder får oppleve at Ordensarbeidet vil påvirke ham i positiv retning, slik at dette også vil gi seg gode utslag i familien. 

Det er viktig at partner og familie er informert og stiller seg positivt til medlemskapet. Losjene ønsker gjerne å invitere og involvere partneren med på ulike sosiale arrangement.

Broderskapet
Et medlemskap i Ordenen R.H.K. vil nok bety mye for den enkelte Broder, men det vil nok variere mht. hva den totale opplevelsen kan bli. Dette avhenger i stor grad av hvor mye en selv er villig til å ta til seg av opplevelser, forpliktelser og involvering i losjearbeidet. 

Alle vil ha glede ved å
- delta i Losjemøter, finne ro og harmoni
- møte og bli kjent med nye medmennesker
- utvikle vennskap
- utvikle seg til å bli bedre mennesker og medmennesker
- tilegne seg kunnskap og opplysning