Egenutvikling

Publisert av Are Simensen den 04.11.16.
De fleste synes det er ønskelig og riktig å utvikle seg til å bli et litt bedre menneske eller medmenneske til nytte og glede for seg selv og sine omgivelser.

Dette kan selvfølgelig ta ulike retninger etter ens egen bakgrunn og interesser. Noen er mer opptatt av å tilfredsstille de rent materielle ønsker og behov for derved å oppnå høyere status i det samfunnet man er en del av, mens andre søker å finne en dypere mening med livet for å kunne utvikle seg selv.

Også for Ordenen Riddere av Det Hvite Kors er det av interesse og viktighet at Brødrene har en ryddig og god økonomi som setter den enkelte i stand til å dra omsorg for seg og sine.

Det er like viktig at Brødrene viser god oppførsel, takt og tone, og positive holdninger til medmennesker.

Å hjelpe når det trengs er ett av mange viktige mål vi vektlegger i Ordenen.

Ordenen bruker mange midler for å formidle kunnskap.  De følelsesmessige opplevelser ved tilstedeværelse i losjemøtene er viktige midler, og losjene er også behjelpelige med å finne fram til litteratur, musikk og filmer som har betydning for vårt arbeid.

Dette arbeidet foregår både som selvstudier og gjennom studiegrupper som man kan delta i. Kunnskapsformidlingen kan omhandle kunst, kultur, historie, religionshistorie og filosofi. Aktiv deltagelse på Losjemøter og i komiteer er en viktig del i selvutviklingen.

Målet bør alltid være å bli et bedre menneske enn seg selv.